A Rúa

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a A Rúa o vindeiro día 14 de agosto do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en A Rúa

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a A Rúa el próximo día 14 de agosto de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en A Rúa

gl_ESGalego