Arteixo

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Arteixo o vindeiro día 15 de setembro do 2O22, onde un dos mellores iluisonistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Arteixo

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Arteixo el próximo día 15 de septiembre de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Arteixo

gl_ESGalego