Brión

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Brión o vindeiro día 13 de outubro do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Brión

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Brión el próximo día 13 de octubre de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Brión

gl_ESGalego