Cambados

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Cambados o vindeiro día 4 de agosto do 2O22, onde un dos mellores iluisonistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Cambados

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Cambados el próximo día 4 de agosto de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Cambados

gl_ESGalego