Castro de Rei

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Castro de Rei o vindeiro día 22 de agosto do 2O22, onde un dos mellores iluisonistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Castro de Rei

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Castro de Rei el próximo día 22 de agosto de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Castro de Rei

gl_ESGalego