A Estrada

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a A Estrada o vindeiro día 13 de outubro do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en A Estrada

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a A Estrada el próximo día 13 de outubro de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en A Estrada

gl_ESGalego