Frades

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Frades o vindeiro día 17 de setembro do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Frades

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Frades el próximo día 17 de septiembre de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Frades

gl_ESGalego