Lalín

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Lalín o vindeiro día 30 de agosto do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Lalín

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Lalín el próximo día 30 de agosto de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Lalín

gl_ESGalego