Maceda

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Maceda o vindeiro día 14 de outubro do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Maceda

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Maceda el próximo día 14 de outubro de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Maceda

gl_ESGalego