Maside

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Maside o vindeiro día 14 de agosto do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Maside

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Maside el próximo día 14 de agosto de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Maside

gl_ESGalego