Mos

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Mos o vindeiro día 2 de outubro do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Mos

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Mos el próximo día 2 de outubro de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Mos

gl_ESGalego