Muros

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Muros o vindeiro día 12 de agosto do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Muros

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Muros el próximo día 12 de agosto de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Muros

gl_ESGalego