Negreira

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Negreira o vindeiro día 11 de outubro do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Negreira

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Negreira el próximo día 11 de outubro de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Negreira

gl_ESGalego