Padrón

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Padrón o vindeiro día 11 de outubro do 2O22, onde un dos mellores iluisonistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Padrón

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Padrón el próximo día 11 de octubre de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Padrón

gl_ESGalego