O Pereiro de Aguiar

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a O Pereiro de Aguiar o vindeiro día 28 de setembro do 2O22, onde un dos mellores iluisonistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en O Pereiro de Aguiar

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a O Pereiro de Aguiar el próximo día 28 de septiembre de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en O Pereiro de Aguiar

gl_ESGalego