O Porriño

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a O Porriño o vindeiro día 14 de outubro do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en O Porriño

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a O Porriño el próximo día 14 de outubro de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en O Porriño

gl_ESGalego