Porto do Son

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Porto do Son o vindeiro día 16 de agosto do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Porto do Son

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Porto do Son el próximo día 16 de agosto de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Porto do Son

gl_ESGalego