Ribeira

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Ribeira o vindeiro día 12 de setembro do 2O22, onde un dos mellores iluisonistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Ribeira

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Ribeira el próximo día 12 de septiembre de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Ribeira

gl_ESGalego