Sarria

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Sarria o vindeiro día 27 de setembro do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Sarria

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Sarria el próximo día 27 de septiembre de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Sarria

gl_ESGalego