Verín

O Festival Mundial de Maxia Galicia Ilusiona, chega a Verín o vindeiro día 4 de agosto do 2O22, onde un dos mellores ilusionistas do mundo fará un espectáculo que non deixará a ninguén indiferente.

Maxia en Verín

El Festival Mundial de Magia Galicia Ilusiona, llega a Verín el próximo día 4 de agosto de 2O22, donde uno de los mejores ilusionistas del mundo hará un espectáculo que no dejará a nadie indiferente.

Magia en Verín

gl_ESGalego